Szczecin – Mierzyn
9 czerwca 2016
Śrem – Jana Kilińskiego 1
9 czerwca 2016

Szczytno – skrzyżowanie Polska i Warszawska

wymiar telebimu:

dokładna lokalizacja:
skrzyżowanie Polska i Warszawska

dodatkowe informacje:
W swoich zasobach posiadamy telebim LED w miejscowości Szczytno (ok. 26 tys. mieszkańców).

Lokalizacja jest szczególnie atrakcyjna w okresie letnim, gdyż tędy wiedzie droga z południa (m. in. z Warszawy) i centrum kraju oraz dalej na Warmię i Mazury. Skrzyżowanie dotyczy dróg krajowych Warszawa – Mrągowo i Olsztyn – Ostrołęka.

Address:

Szczytno